CH R O B Á Č I K O V O

SME ZVOLILI PRETO, ŽE MY UČITEĽKY I. TRIEDY IVKA A SONKA BUDEME PRE
20 JEDINEČNÝCH CHROBÁČIKOV

VYTVÁRAŤ PODMIENKY, ABY V MATERSKEJ ŠKOLE
PREŽILI RADOSTNÉ A ŠŤASTNÉ DETSTVO.

ČO JE RADOSTNÉ A ŠŤASTNÉ DETSTVO?
"DETSTVO NIE JE IBA VEKOVÝ ÚSEK, KEĎ SA DIEŤA CHCE HRAŤ, SKÁKAŤ, BEHAŤ, KOTÚĽAŤ A JE EŠTE BEZSTAROSTNÉ. NAOZAJSTNÉ DETSTVO, TO JE PROCES DOSPIEVANIA, TO JE ĽUDSKÝ ŽIVOT, KTORÝ PRECHÁDZA Z JEDNEJ KVALITATÍVNEJ ÚROVNE NA DRUHÚ, VYŠŠIU. DIEŤA O TOM NEPREMÝŠĽA, ALE JEHO ROZVÍJAJÚCE SA SILY SA TAKTO ORIENTUJÚ. ALE DIEŤA SAMO NIE JE SCHOPNÉ ZAVŔŠIŤ PROCES DOSPIEVANIA. NA POMOC MU MUSIA PRÍSŤ ĽUDIA, KTORÍ SA OŇ POSTARAJÚ, ODOVZDAJÚ MU SKÚSENOSTI A VEDOMOSTI..."                               ŠALVA ALEXANDROVIČ AMONAŠVILI

ZÁKLADNÝM DOKUMENTOM, PODĽA KTORÉHO SA USKUTOČŇUJE VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE B. NĚMCOVEJ 17 AJ HRADBY 9 (ZÁKON Č. 245/2008 O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ A O ZMENE NIEKTORÝCH ZÁKONOV) JE ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM "KĽÚČ K ŠŤASTNÉMU DETSTVU". KĽÚČOM K ŠŤASTNÉMU DETSTVU BUDE VIESŤ DETI K POZNANIU, POHYBU, HODNOTÁM. ŤAŽISKO BUDE POSTAVENÉ NA AKRONYME SLOV:
CH - VÁLA,
          R - EŠPEKTOVANIE DOHODNUTÝCH PRAVIDIEL,
                O - HĽADUPLNOSŤ,
                        B - EZSTAROSTNOSŤ,
                               Á - KCEPTÁCIA,
                                      Č - ESTNOSŤ
                                              I - NICIATÍVNOSŤ DIEŤAŤA A INOVÁCIE
                                SOCIÁLNE K - ONTAKTY, KAMARÁTSTVO
                                                         O - BJEKTÍVNE HODNOTENIE,
                                                               V - ESELOSŤ,
                                                                      O - BJAVOVANIE.

Nástup do materskej školy je výzvou k účasti pre celú rodinu. Spolupráca všetkých zúčastnených síce stojí veľa úsilia a času, ale určite sa to oplatí.

DETIČKÁM prajeme málo smútku a slzičiek a veľa úspechov v kolektíve.

RODIČOM nielen novoprijatých detí prajeme veľa trpezlivosti pri adaptačných prejavoch detí, ktoré 
    môžu mať rôznu intenzitu a trvanie, ale určite po niekoľkých týždňoch vymiznú.

© 2019 VESELÉ DETI. Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky