POHYBOVÝ PROGRAM
" POHYB HRAVÝ,  VESELÝ A ZDRAVÝ V CHROBÁČIKOVE"

Budovať si návyk pohybovať sa s radosťou
a prijať šport ako súčasť zdravého životného štýlu.