PLÁNOVANÉ AKCIE

Nakoľko nám aktuálna situácia súvisiaca s koronavírusom nedovoľuje v prvom mesiaci školského roka uskutočňovať hromadné akcie, veríme, že sa to rýchlo zmení a že náš plán bude aj zrealizovaný.

JESEŇ :
►Triedne rodičovské združenie
►Oslava jesene aktivitami - deň jablka (21.10.), ovocné a zeleninové hostinky, púšťanie šarkanov
►Oslava sviatku starých rodičov - Október - "Mesiac úcty k starším"
► Medzinárodný týždeň vzdelávania
►Podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti (návšteva lekárne)
►Registrovanie a zapájanie sa do rôznych súťaží, výziev pre deti i MŠ

ZIMA :
►Vítanie Mikuláša
►Oslava Vianoc
►Podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti
    (Návšteva múzea - "Čaro a krása Vianoc")
►Zimné radovánky na snehu, bobovanie, klzákovanie, guľovačka
►Snehuliacka párty - spolupráca s rodičmi
►Detský fašiangový karneval
►Triedny aktív spojený s individuálnymi konzultáciami o deťoch
►Chránime prírodu - prikrmovanie vtáctva na škols. záhrade a kačíc na Hrone

JAR :
►Podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti
    (Návšteva múzea - "Sviatky jari", návšteva Mestskej knižnice, Hasiči)
►Marec mesiac knihy - rozvíjať počiatočnú predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických
    metód a v spolupráci s rodinou
►15. 4 Svetový deň umenia - Verbálna a výtvarná interpretácia
►Týždenný projekt "Chráň svoju planétu Zem" - experimentovanie a bádanie detí
►Zber papiera - vyhodnotenie
►Deň matiek, deň otcov príp. Deň rodiny

LETO :
►Oslava MDD - Chrobáčiková párty
►Triedny výlet
►Rozlúčka s predškolákmi a školským rokom

PROJEKTY TRIEDY:
       ► Pohybový program "Pohyb zdravý veselý a hravý"
       ► Netradičná spolupráca s rodičmi prostredníctvom knihy Víkendníček
       ► Celoročný výtvarný projekt "Malí umelci" v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti

Iné:
► Foto Maňa, vydavateľstvo IKAR podľa aktuálnej ponuky
       ► Pedagogicko-metodicko-poradensko-informačný triedny časopis "CHROBÁČIKOVO"
       ► Registrovanie a zapájanie sa do rôznych súťaží, výziev pre deti i MŠ rôznych firiem, spoločností
       ► Divadelné predstavenie podľa aktuálnej ponuky
       ► Zber papiera - priebežne počas školského roka