PLÁNOVANÉ AKCIE

Nakoľko nám aktuálna situácia súvisiaca s koronavírusom nedovoľuje v prvom mesiaci školského roka uskutočňovať hromadné akcie, veríme, že sa to rýchlo zmení a že náš plán bude aj zrealizovaný.

JESEŇ :
►Triedne rodičovské združenie
►Oslava jesene aktivitami - deň jablka (21.10.), ovocné a zeleninové hostinky, púšťanie šarkanov
►Oslava sviatku starých rodičov - Október - "Mesiac úcty k starším"
► Medzinárodný týždeň vzdelávania
►Podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti (návšteva lekárne)
►Registrovanie a zapájanie sa do rôznych súťaží, výziev pre deti i MŠ

ZIMA :
►Vítanie Mikuláša
►Oslava Vianoc
►Podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti
    (Návšteva múzea - "Čaro a krása Vianoc")
►Zimné radovánky na snehu, bobovanie, klzákovanie, guľovačka
►Snehuliacka párty - spolupráca s rodičmi
►Detský fašiangový karneval
►Triedny aktív spojený s individuálnymi konzultáciami o deťoch
►Chránime prírodu - prikrmovanie vtáctva na škols. záhrade a kačíc na Hrone

JAR :
►Podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti
    (Návšteva múzea - "Sviatky jari", návšteva Mestskej knižnice, Hasiči)
►Marec mesiac knihy - rozvíjať počiatočnú predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických
    metód a v spolupráci s rodinou
►15. 4 Svetový deň umenia - Verbálna a výtvarná interpretácia
►Týždenný projekt "Chráň svoju planétu Zem" - experimentovanie a bádanie detí
►Zber papiera - vyhodnotenie
►Deň matiek, deň otcov príp. Deň rodiny

LETO :
►Oslava MDD - Chrobáčiková párty
►Triedny výlet
►Rozlúčka s predškolákmi a školským rokom

PROJEKTY TRIEDY:
       ► Pohybový program "Pohyb zdravý veselý a hravý"
       ► Netradičná spolupráca s rodičmi prostredníctvom knihy Víkendníček
       ► Celoročný výtvarný projekt "Malí umelci" v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti

Iné:
► Foto Maňa, vydavateľstvo IKAR podľa aktuálnej ponuky
       ► Pedagogicko-metodicko-poradensko-informačný triedny časopis "CHROBÁČIKOVO"
       ► Registrovanie a zapájanie sa do rôznych súťaží, výziev pre deti i MŠ rôznych firiem, spoločností
       ► Divadelné predstavenie podľa aktuálnej ponuky
       ► Zber papiera - priebežne počas školského roka

© 2019 VESELÉ DETI. Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky