PRE RODIČOV

V tejto časti našich stránok by sme radi uviedli všetky praktické informácie, ktoré sa budú hodiť rodičom aj deťom pred aj po nástupe do našej MŠ.
MAMI a OCKO:
voďte ma do materskej školy pravidelne
  odovzdajte ma triednej učiteľke a poskytnite jej dôležité informácie napr. ako sa cítim a pod.
  triednej učiteľke poskytnite vyžadujúce si údaje a telefónne čísla a každú zmenu v poskytnutých
     údajoch jej oznámte (zmena tel. čísla, zdravotnej poisťovne, adresy, mena, plnej moci ...)
  nedávajte ma do MŠ CHORÉHO /-Ú, aby som nenakazil /-a iné deti, a tiež preto, že triedne učiteľky
     majú právo ma nepreberať, pokiaľ môj zdravotný stav nie je vhodný na pobyt v MŠ - ZVÝŠENÁ
     TEPLOTA, SILNÝ KAŠEĽ, UŽÍVANIE ANTIBIOTÍK, VÍRUSOVÉ OCHORENIE, ZRANENIE a pod.
  ak budem chorý /-á alebo inak neprítomný /-á z rodinných dôvodov včas ma odhláste v školskej
     jedálni predchádzajúci deň do 14:00 hod. príp. môžete nechať odkaz na odkazovači na tel. číslach:
     Pevná linka - 048/619 78 11      Mobil - 0911 311 737
  prevádzka materskej školy je od 6:30 hod. do 16:30 hod., pričom sa deti ráno do 7:00 hod.
     (ojedinele do 7:30 hod.) a popoludní od 15:45 hod. (ojedinele od 15:00 hod.) schádzajú v jednej
      triede
  obliekajte ma do MŠ pohodlne, do skrinky mi pripravte aj náhradné oblečenie a všetky veci mi
    podpíšte menom a priezviskom
  priebežne mi kontrolujte vlásky
  priveďte ma včas do MŠ najneskôr do 8:00 hod. a načas ma aj vyzdvihnite, najneskôr do 16:30 hod.
  zaujímajte sa o dianie v materskej škole, čítajte oznamy na nástenke a na internetovej stránke,
    zúčastňujte sa rodičovských združení, akcií, brigád, vystúpení, pomáhajte materskej škole
  nezabudnite mi pripomenúť, že vlastné hračky si nosím do MŠ len na vlastnú zodpovednosť
  ... a v neposlednom rade USMIEVAJTE SA NA MŇA, veď Vás mám VEĽMI RÁD/-A !

© 2019 VESELÉ DETI. Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky