HURÁ ! HURÁ ! HURÁ !
odbornú porotu sme zaujali skupinovou prácou
NOVÉ SÍDLISKO (výtvarná interpretácia obrazu Jamesa Ritzziho)
a boli sme ocenení finančnou čiastkou 230,- eur.

Slimák Herkules (Matejko K.)
Slimák Herkules (Matejko K.)
Lúčny koník (Jarko R.)
Lúčny koník (Jarko R.)