DENNÝ  HARMONOGRAM

I
V priebehu dňa sa vystriedajú rôzne aktivity. Tie sa snažíme do programu zaraďovať vyvážene tak,aby sa deti naplno sústredili na každú z nich. Jednotlivé časti programu sa bežne prispôsobujú ročnému obdobiu, aktuálnemu počasiu, mesačným a týždenným témam, nadchádzajúcim sviatkom (Vianoce, Veľká noc) a pod.
Ráno o 6:30 hod. k nám začínajú prichádzať prví rodičia s deťmi. Prvé prichádzajúce deti väčšinou ponechávame zlúčené do 7:00, v prípade zastupovania do 7:30 hod. v jednej triede. Tento čas je venovaný spontánnym hrám. Neskôr, keď detí pribudne, každé z nich sa presťahuje do svojej vlastnej triedy spolu s učiteľkou.
Dopoludnie zahŕňa desiatu a aktivity spojené so vzdelávacou činnosťou. Vždy, keď to počasie dovolí, trávime časť dopoludnia pobytom vonku. Potom nasleduje obed, po ktorom prvé deti odchádzajú domov. Tie, ktoré zostávajú, čaká popoludňajší spánok. Po odpočinku nasleduje malý olovrant, voľné hranie či kolektívne hry. Neskôr popoludní sa rozlúčime s poslednými deťmi, a o 16:30 sa končí náš deň.
Nasledujúci harmonogram Vám poslúži pre predstavu, ako vyzerá deň u nás.

PRÍCHOD DETÍ DO MŠ
hry a hrové činnosti detí, ranný kruh
pohybové a relaxačné cvičenia,
vzdelávacia aktivita

06:30 - 08:00

rámcovo stanovený čas

DESIATA a činnosti zabezpečujúce životosprávu

(osobná hygiena, stolovanie, stravovanie)

08:45 - 9:15
pevne stanovený čas

VZDELÁVACIE AKTIVITY
- hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita
- pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná       aktivita
- pobyt vonku, vzdelávacia aktivita

09:15 - 11:20
rámcovo stanovený čas

OBED a ODPOČINOK
a činnosti zabezpečujúce životosprávu
(osobná hygiena, stolovanie, stravovanie)

12:00 - 14:15
pevne stanovený čas

OLOVRANT


14:15 - 14:35
pevne stanovený čas

ODPOLUDŇAJŠIE
ZÁUJMOVÉ ČINNOSTI
- hry a hrové činnosti,
   individuálne alebo skupinové činnosti detí
- hodnotenie dňa, postupné odchádzanie detí domov

14:35 - 16:30

© 2019 VESELÉ DETI. Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky